Monday, November 28, 2016

Япон улсын Элчин Сайдын нэрэмжит Цомын төлөө 13-р тэмцээний рейтинг тооцсон байдал

Япон улсын Элчин Сайдын нэрэмжит Цомын төлөө 13-р тэмцээний рейтинг тооцсон байдал
нэр хуучин өрөг 1 өрөг 2 өрөг 3 өрөг 4 өрөг 5 нийт шинэ
Б.Тэмүүжин 1777 6 -10.4 5 -13.2 4.4 -8.2 1768.8
Б.Баттулга 1652 9.6 -6.9 13.2 19.5 -3 32.4 1684.4
А.Дэмбэрэлнямбуу 1865 -15.4 4.6 7.2 -11.8 -10 -25.4 1839.6
Г.Болд 1630 -9 13.8 12 -2.4 14.1 28.5 1658.5
н.Төгөлдөр 1570 -14.7 16.2 16.2 -14.7 -13.8 -10.8 1559.2
Года 1600 11.7 -7.2 10.2 -6.9 15 22.8 1622.8
М.Оргил 1497 -10.5 -10.8 19.2 -11.7 19.2 5.4 1502.4
Энхсүх 1600 -15 -18.6 15 -16.5 15 -20.1 1579.9
Б.Анир 1608 10.5 14.7 -13.2 11.1 -14.1 9 1617
Б.Этүгэн 1557 16.8 15.9 -12 12 -6.6 26.1 1583.1
О.Анударь 1580 14.7 12.6 -7.5 11.7 15 46.5 1626.5
Ш.Баяржаргал 1522 -11.7 -12.6 18.3 18.3 -6 6.3 1528.3
Батцоож 1578 15.9 -15.9 15.9 14.7 -15 15.6 1593.6
Ц.Сансар 2022 2.9 1 -6 0.8 1 -0.3 2021.7
О.Хулан 1485 18.3 19.8 -10.2 -12 -13.8 2.1 1487.1
Б.Учир 1600 15 -19.8 -15.9 -15 -19.2 -54.9 1545.1
Б.Халиун 1516 -9.6 18.6 17.1 -11.1 13.8 28.8 1544.8
Б.Ирмүүн 1567 -18.3 16.5 -17.1 16.5 -13.5 -15.9 1551.1
Ц.Оюутбилэг 1946 5.2 6.4 12 7.6 -14 17.2 1963.2
Ц.Золжаргал 1760 -5.2 10.4 -7.2 -13 4 -11 1749
Ц.Төгсбилэгт 1815 9.6 -6.4 -8.6 4.6 5.8 5 1820
Р.Тунгалаг 1862 -5.8 3.6 8.6 -13.6 7.8 0.6 1862.6
Б.Долгорсүрэн 1800 -8.2 4.8 6.2 11.8 14 28.6 1828.6
Ямада 1656 23.1 -3 -9.3 19.8 -8.7 21.9 1677.9
Ган-Эрдэнэ 1600 15 -14.7 -16.2 15 -15 -15.9 1584.1
Баярбаатар 1600 15 -5.4 15 -18.3 15 21.3 1621.3
Цэлмүүн 1600 -15 -16.2 -18.3 -15 15 -49.5 1550.5
Билгүүн 1600 -16.8 -13.8 -19.2 15 -15 -49.8 1550.2
Алтансүх 1600 -15.9 -16.5 -15 -15 -15 -77.4 1522.6
Түмэнхүслэн 1600 -15 10.8 -15 15 13.8 9.6 1609.6