Wednesday, November 30, 2016

2016 оны Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах 3-р тэмцээний Удирдамж


УДИРДАМЖ


  • 2016 оны Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Олон Улсын Хос тоглолтын Холбооноос зөвлөсөн журмын дагуу зохион байгуулна.

  • 2016/12/10 бямба гарагийн 09:30 цагаас ШУТИС-ын 1-р байрны 225 тоот (өмнө нь кюүтэй тамирчдын чансаа тогтоох Намрын тэмцээн болж байсан) өрөөнд 
  • Хугацаа:


2016 оны 12-р сарын 10 (бямба)
09:30-Нээлт, Оноолт, техникийн зөвлөгөөн
10:00-11:15 1-р өрөг
11:15-12:30 2-р өрөг
12:30-13:30 Цайны цаг
13:30-14:45 3-р өрөг
14:45-16:00 4-р өрөг
16:00-хаалт


  • 30 минут 1*30сек бёо-ёми

Макмахон системээр 4 өрөг тоглоно. Доорхи коми ба чулуу тооцох журмыг баримтална. Бүх хосууд 0 макмахон оноотой эхэлнэ.Бүртгэл:
т/о-тоглогчийн оноо
х/о-хосын оноо
6ч 0к---6 чулуу 0 коми
Дугаарлалтаар доогуур бичигдсэн нь харыг авна.
т/о х/о
1 Ц.Төгсбилэгт 2d 2 2.5
Р.Тунгалаг 3d 3
2 Ц.Золжаргал 1d 1 0.5
М.Ууганбат 1k 0
3 Ц.Оюутбилэг 3d 3 -1
Х.Баярцэнгэл 6k -5
4 Б.Долгорсүрэн 1d 1 -3
Б.Халиун -7
5 Б.Тэмүүжин 0 -3.5
О.Анударь -7
6 Г.Болд -1 -4
О.Хулан -7
7 Б.Анир 10к -9 -8.5
Б.Этүгэн -8
8 Ш.Баяржаргал -4 -9
Б.Учир 15к -14
9 Ц.Сансар 5d 5
Р.Гэрэлмаа 5k -4
10


Онооны зааварчилгаа:Чулуу тавих тухай
Тоглогчдын зэргийн зөрүүг онооны аргачлалаар тооцож тухайн хосын оноог гарган доорхи хүснэгтийн дагуу чулуу тавих болон коми авах эсэхийг тогтооно. Чулуу тавих тохиолдолд чулууны тоо есөөс хэтрэхгүй байна.

Тоглогчийн оноог тогтоох


Зэрэг Оноо
7d 7
6d 6
5d 5
4d 4
3d 3
2d 2
1d 1
1k 0
2k -1
3k -2
4k -3
5k -4
6k -5
7k -6
8k -7
9k -8
10k -9
11k -10
12k -11
13k -12
14k -13
15k -14Хосын оноог тогтоох
Дээрх аргачлалаар тоглогч нэг бүрийн оноог тогтоосны дараа хоёр тоглогчийн онооны арифметик дундажийг гаргаж тухайн хосын оноог тогтооно. Жишээлбэл:

Тоглогч
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
А
5D
5
2D
2
1D
1
В
1D
1
5K
-4
8k
-7
Хосын оноо

3

-1

-3

Чулууг тооцох
Онооны зөрөө
Чулуу
Коми
0.0
0
6
0.5
0
0
1.0
0
-6
1.5
2
0
2.0
2
-6
2.5
3
0
3.0
3
-6
3.5
4
0
4.0
4
-6
4.5
5
0
5.0
5
-6
5.5
6
0
6.0
6
-6
6.5
7
0
7.0
7
-6
7.5
8
0
8.0
8
-6
8.5
9
0
9.0
9
-6

Оноо тэнцвэл цагаан хожно
Коми (6) хар коми өгнө
Коми (-6) цагаан коми өгнө