Sunday, July 14, 2013

Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах 34 дахь тэмцээн

Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах 34 дахь тэмцээн 2013 оны 8-р сарын 30-нд эхлээд 9-р сарын 1-ээс 4-ны хооронд тэмцээн нь явагдах ба Япон улсын Сэндай хотод Сэндай хотын мэдээлэл аж үйлдвэрийн газрын AER-ын байранд  явагдахаар болсон байна. AER нь Сэндай хотын төв цэгийн хажууханд орших бөгөөд олон дэлгүүр болон зоогийн газар байрладаг иж бүрдэл худалдааны цогцолбор юм. 

60 гаруй орноос оролцох хүсэлт ирсэн. Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах 34-р тэмцээн нь хавар зохиогдохоор байсан боловч 2011 оны 3-р сарын 11-нд Японд болсон хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас энэ хуваарь өөрчлөгджээ.


Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд дэмжиж тусалж байсан бүх хү төрөлхтөнд баярлалаа, ихэнх бүс нутгууд газар хөдлөлтийн үеэр эвдэж сүйдсэн ч гэлээ одоогоор сэргээн засварлаж байгаа. Энэхүү Го-гийн тэмцээн нь удаан хугацааны сэргээн засварлалтын дараагаар нутгийн хүмүүс эргэн ажилдаа ороход нь итгэл найдвар авчрах болно хэмээн найдаж байна гэж зохион байгуулагчдаас мэдээлжээ. 


Уг тэмцээнд манай улсаас 1-р дантай Ц.Золжаргал оролцохоор бэлтгэл хангаж байна.
О.ДэчмааInvitation to the 34th World Amateur Go Championship 
Sendai Tournament
Outline
Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний урилга
Төлөвлөгөө  

1. Tournament name: The 34th World Amateur Go Championship Sendai Tournament
Тэмцээний нэр: Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах 34 дэхь тэмцээн 
2. Sponsor/Host: The Nihon Ki-in, Kahoku Shimpo Publishing Co
Ивээн тэтгэгч/ Зохион байгуулагч: The Nihon Ki-in, Kahoku Shimpo Publishing Co
3. Joint host: Sendai City  
Хамтран зохион байгуулагч: Сэндай хот
4. Organizer:  The International Go Federation (IGF)
Зохион байгуулагч: Олон улсын Го-гийн холбоо 
5. Support:The Ministry of Foreign Affairs, (the Japan Foundation)
Дэмжигч байгууллага: Японы гадаад хэргийн яам 
6. Cooperation: The Kansai Ki-in
Хамтран ажиллагч: The Kansai Ki-in
7. Venue: Sendai City Information & Industry Plaza
Зохион байгуулагдах газар: Сэндай хотын мэдээлэл харилцаа холбооны газар
8. Tournament schedule: Friday, 30 August to Friday, 6 September 2013
Тэмцээний хуваарь: 2013 оны 8-р сарын 30-аас 9-р сарын 6-ны хооронд 
9. Competitors: 74 players from 74 countries and territories
1) Asia: 17 countries and territories
China, Chinese Taipei, China Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Macao,
Malaysia, Mongolia, Nepal, North Korea, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
2) Near and Middle East: 2 countries
    Israel, Turkey
3) Europe: 35 countries
   Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom
4) Africa: 3 countries
Madagascar, Morocco, South Africa
5) North & Central America: 7 countries
Canada, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Mexico, Panama, U.S.A.
6) South America: 8 countries
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay, Venezuela
7) Oceania: 2 countries
Australia, New Zealand
Оролцогчид: 74 орны 74 тамирчин болон дасгалжуулагч 
1) Азийн 17 орны тамирчид, дасгалжуулагчид
Хятад, Тайвань, Хон-Конг, Энэтхэг, Индонез, Япон, Солонгос, Макао, Малайз, Монгол, Непал, Хойд Солонгос, Филиппин, Сингапур, Тайланд, Вьетнам
2) Ойрхи болон Дундад Азийн 2 орон
Израйл, Турк
3) Европын 35 орон 
Армен, Австри, Азербайжан, Беларус, Бельги, Босни-Герцеговин, Болгар, Хорват, Кипр, Чех, Дани, Финланд, Франц, Герман, Унгар, Ирланд, Итали, Казакстан, Латви, Литва, Люксембург, Нидерланд, Норвеги, Польш, Португал, Румын, Орос, Серби, Словак, Словин, Спани, Швед, Швейцар, Украйн, Их Британи 
4) Африкийн 3 орон
Мадагаскар, Морокко, Өмнөд Африк 
5) Хойд болон төв Америкийн 7 орон: 
Канад, Коста-Рика, Куба, Гватемал, Мексик, Панам, АНУ
6) Өмнөд Америкийн 8 орон 
Аргентин, Бразил, Чили, Колумба, Эквадор, Перу, Уругвай, Венесуэл
7) Номхон далайн орнуудын 2 орон: 
Австрали, Шинэ-Зеланд

10. Tournament conditions
Тэмцээны нөхцөлүүд: 
1) 8-round Swiss system.
8 тойргоор Швейцар системээр тоглоно. 
2) All games to be played on even, with Black giving a 6½-point komi.
Хараас коми 6.5-ыг хасна. 
3) Time allowance of 60 minutes per player, followed by byo-yomi of 30 seconds x 3 times. 
Tournament clocks will be used for all games.
Тоглогч бүрт 60 минутын хугацаа өгнө. Цаг дууссаны дараа Бёо-Юми 30 секундээр 3 удаа. 
Тэмцээний цаг тоглолт бүрт ашиглагдах болно. 
4) Tournament rules are The World Amateur Go Championship Rules. Any problems 
that arise will be settled by the referees.
Тэмцээний дүрэм Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний дүрэм болно. Ямар нэгэн асуудал гарвал шүүгчээр шийдүүлэх болно. 
5) The referees will be professional go players from the Nihon Ki-in and the Kansai Ki-in.
Шүүгч нар нь Nihon Ki-in болон Kansai Ki-in-аас томилсон мэргэжлийн шүүгчид байх болно. 


11. Awards 


Шагнал 
1) The winner will be given the title of ‘34th World Amateur Go Champion’ and will receive an amateur 8-dan diploma from the Nihon Ki-in.

Тэмцээний ялагч нь Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аваргын 34 дэхь аварга гэх нэр зүүх ба Nihon Ki-in-с олгох сонирхогчийн 8-р дан хүртэх юм. 
3) Winners of 2nd to 8th places will receive cups.
2-8 дугаар байранд орсон тоглогчид цом авна. 
3) A player not placed in the top eight who has demonstrated fair play and fighting spirit will be awarded the Shizuo Asada Fighting Spirit Prize.
Топ 8-д ороогүй ч гэсэн шударга мөн сэтгэл гаргаж тоглосон тоглогчид Shizuo Asada Fighting Spirit Prize шагнал өгнө. 

Supplementary Notes
Дагавар бичиг 
1. Nationality
Each player must have the nationality of the country he or she represents.
Яс үндэс: 
Тоглогч бүр аль нэг улсад харьяалагдаж тухайн улсаа төлөөлж оролцоно. 
2. Travel expenses and accommodation expenses during stay in Sendai
The sponsors shall be only responsible for the following expenses for the 74 players and 4 guest officials. 
- Transportation to and from Sendai airport 
- Accommodation: Seven nights accommodation from 30 August to 5 September 2013
- Meals: Meals from dinner on 30 August to breakfast on 6 September

Тээврийн зардал болон Сэндайд байрлах үеийн сууцны зардал
Ивээн тэтгэгч нь 74 тамирчин болон 4 албаны зочдын зардлыг хариуцна. 
Сууц: 2013 оны 8-р сарын 30-с 9-р сарын 5 хүртэлх 5 хоногийн сууцны зардал
Хоол: 

   •All of transportation costs to Sendai airport will be borne by the players. 
•Players who for reasons of their own convenience arrive earlier than 30 August and/or stay longer than 6 September will themselves be responsible for all extra expenses incurred. The sponsors will take no responsibility for any extra expenses.
Бүх тээврийн зардлыг Сэндайгийн нисэх онгоцны буудал хариуцна. 
Тоглогчил хувийн шалтгаанаар 8-р сарын 30-аас эрт ирэх юмуу аль эсвэл 9-р сарын 6-аас хойш үлдэх тохиолдолд нэмэлт зардлуудаа өөрөө хариуцна. Ивээн тэтгэгч нь аливаа илүү зардалд хариуцлага хүлээхгүй болно. 
3. Guest officials
- Four guest officials will be invited from the go organizations of the different zones.
- Guest officials will supervise and assist the players from designated zones and countries.
Албаны зочид: 
Бусад бүс нутгийн Го-гийн холбооноос ирэх 4 албаны зочдыг хүлээн авна. 
Албаны зочид нь бусад орны тоглогч нарт дэмжлэг үзүүлж мөн хянаж болно. 

4. Registration
Players and guest officials are requested to return the following documents to the Tournament Office by 31 March 2013.
(i) Completed entry form (using the attached document)
(ii) Face photos (jpg colour digital photos, 5 cm x 5 cm)
(iii) Copies of passport (the page or pages clearly showing nationality)
•In the case of multiple nationalities, please send copies of the passport for the country which you are representing.
Бүртгэл: 
Тоглогчид болон албаны зочид нь Тэмцээний албанаас өгсөн баримтыг 2013 оны 3-р сарын 31-ээс өмнө бөглөн эргүүлэн өгөх ёстой. 
Маягтыг бүрэн гүйцэд бөглөнө. 
Нүүрний зураг: 
Пасспортны хуулбар  

5. Schedule: 
30 Aug. (Fri): Arrival at Sendai airport, Move to an official hotel, Check in, Registration
31 Aug. (Sat): IGF General Meeting, International goodwill match with locals
     Evening: Opening ceremony and Reception party 
1 Sep. (Sun) to 4 Sep. (Wed): WAGC tournament
4 Sep. (Wed): Doping test, Closing and award ceremony
5 Sep. (Thurs): Sightseeing within Miyagi prefecture
6 Sep. (Fri): Departure from Sendai/End of official schedule

Хуваарь: 
8.30 Сэндайн нисэх онгоцны буудалд ирэх 
8.31 Ерөнхий уулзалт 
Орой нь Нээлтийн үйл ажиллагаа 
09.01 – 09.04 Сонирхогчийн Го-гийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 
09.04 Сэргээшний шалгалт авна. Хаалтын ажиллагаа мөн шагнал гардуулах ёслол 
09.05 Дурсгалт газар үзэх 
09.06 Сэндай хотоос явах 

6. Accommodation
Detailed information will be given when available.
Сууц 
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг боломжтой үед нь өгөх болно. 

7. Events
All players and guest officials are obligated to participate in all official events such as IGF general meeting and the goodwill match. 

Үйл ажиллагаа 
Бүх тоглогчид болон албаны тоглогчид албан ёсны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй ба тэмцээний үеэр найрсаг байхыг хүсэж байна. 

8. Doping test
Several of the prizewinners and a few players chosen at random from the non-competition list will be subjected to doping tests.
*For details of the IGF anti-doping regulation, please check the following link: 
http://intergofed.org/about-the-igf/anti-doping.html
Хэд хэдэн шагналт байранд орсон тоглогч болон дурын сонгогдсон цөөн хэдэн тоглогчоос гэнэтийн сэргээшийн шалгалт авна. Сэргээшийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаас авна уу? 
http://intergofed.org/about-the-igf/anti-doping.html

9. Companions of players and guest officials
If a companion is staying with a player or guest official from 30 Aug to 6 Sep 2013, the package cost is ¥60,000 (Japanese Yen), which you should have ready to pay when you register. The package includes accommodation, transportation to and from Sendai, breakfast at the hotel, lunch at the tournament venue, and participation in the reception.

Албаны зочид болон тоглогчдын дагалдан яваа хүн 
Хэрвээ тоглогч болон албаны зочныг даган хүн ирвэл 2013.08.30-09.06-ний хооронд дахь багц зардал нь 60 000 еэн. Энэ багцанд сууц, Сэндай  нийсэх буудалд ирж очих тээврийн зардал, буудлын өглөөний хоол, тэмцээний үеэрх өдрийн хоол зэрэг болно. 
10. Important points

1) Players or guest officials who commit any of the following infringements may have their 
participation in the tournament cancelled.
Дараах зөрчлүүдийн аль нэгийг оролцогчид болон албаны зочид гаргасан тохиолдолд тэмцээнд оролцох, эрхээ хасуулах болно.

(i) Non-arrival of entry form at the Tournament Office by the deadline
Элсэлтийн маягыг хугацаанаас нь өмнө Тэмцээний оффист хугацаанаас нь өмнө өгөөгүй тохиолдолд. 
(ii) False entries on the entry form.
Элсэлтийн маягтыг худал бөглөсөн.
(iii) Neglecting to send photos or photocopies of passport.
Паспортын хуулбарыг болон зургаа илгээхээ орхигдуулсан.
(iv) Failure  check in at the designated hotel on 30 August 2013.
2013.08.30 гэхэд товлосон зочид буудалдаа буугаагүй.

Чухал оноонууд: 

2) If you need an official invitation and/or a guarantee from the Tournament Office to leave 
your country, please check what documents are necessary at your nearest Japanese embassy, and note this in the appropriate column on the entry form. Please note that while in principle we will include in the official invitation the dates of arrival in and departure from Japan that you request, we will be responsible for your expenses only for the period as noted earlier in this paper. 

Хэрэв таньд улсаасаа гархад Тэмцээний оффисоос албан ёсны урилга, батаглааны маягт хэрэгтэй бол ямар бичиг баримтууд хэрэгцээтэй болохыг өөрт хамгийн ойр орших Японы элчин сайдны яамнаас лавлаж үүнийг элсэлтийн маягтын тохиромжтой хэсэгт бөглөнө үү.  Дүрмийн дагуу бид Японд ирэх явах таны албан ёсны маягт дээр бичсэн хугацаанд Японд байх таны зардлыг даах болно.

3) Please refrain from wearing clothing such as short pants, sandals, jeans, T-shirts, sunglasses 
or similar items at all WAGC events. 

Тэмцээний үеэр жинс, сандаал, богино өмд болон нарны шил эсвэл түүнтэй адилтгах зүйлс аль болох өмсөхөөсөө татгалзах хэрэгтэй. 
4) Any questions should be directed in English to the Tournament Office by fax or email.

Ямар нэгэн тодруулах асуулт байвал англи хэлээр тэмцээний төв байрлуу цахим хаягаар эсвэл факсаар илгээж болно. 
11. Tournament Office

34th WAGC Tournament Office (Overseas Department of The Nihon Ki-in)
7–2, Gobancho Chiyoda-ku Tokyo 102–0076 
Tel. 81–3 3288–8727
Fax 81–3 3239–0899
E-mail: Urasoe:urasoe@nihonkiin.or.jp
Mori :y-mori@nihonkiin.or.jp