Friday, August 25, 2023

КЮҮ ОЛГОВ

 Сүүлийн 3 тэмцээнд (Залуучуудын УАШТ 2022, УАШТ 2022, Цонжин кап-2023) оролцсон байдлыг харгалзан үзэж дараах тамирчдын кюүг шинэчлэн тогтоож байна.

Монголын Го-гийн Холбоо