Friday, August 25, 2023

"Волтам" ХХК-ийн хамт олонд сургалт зохион байгуулав

 

🤵‍♀️🤵‍♂️🧍‍♀️🧍‍♂️ "Волтам" ХХК-ийн хамт олонд #Го-гийн анхан шатны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.✌️
Нэг өдрийг оюуны спортоор хичээллэн хамтран ажилласанд тус компанийн хамт олонд талархсанаа илэрхийлж 👏👏👏 цаашдын ажилд нь амжилтыг хүсье.💯