Monday, January 2, 2023

ОРОН НУТАГ, ДҮҮРЭГ ХАРИУЦСАН САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

  Го-г орон нутагт түгээн дэлгэрүүлэх үүднээс Монголын Го-гийн Холбооноос төлөвлөж буй “АЙМАГ ОРОН НУТАГТ ГО-Г ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ийг хариуцан ажиллах сайн дурын ажилтныг сонгон шалгаруулж авна. Орон нутаг хариуцсан ажилтан нь

Компьютер интернэт хэрэглэх чадвартай, зайнаас харилцах боломжтой

Олон нийттэй харилцах зан харилцааны ур чадвартай

Зарим тохиолдолд хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой

Хөтөлбөрт дурдсан  материалыг бэлдэх, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах

Орон нутгийн чанартай тэмцээн зохион байгуулах, арга хэмжээ зохион байгуулах

21 аймаг, 9 дүүргийн салбар холбоодтой хамтран ажиллах

Тайлан тооцоо гаргах

Холбоог төлөөлж орон нутгийн салбар холбоо, клубуудтай Гэрээ байгуулах,  баримт бичиг боловсруулах (эрх зүйн тодорхой мэдлэгтэй)Дээрх нөхцөл шаардлагын дагуу ажиллах хүсэлтэй иргэн нь хүсэлтээ емейлээр эсвэл GOOGLE FORM бөглөж өгнө үү

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehf_0pzUnQtOT4aj_RbLmVInp0lAvBoiPcZb4zXvHiSoOaVg/viewform?usp=pp_url


Монголын Го-гийн Холбоо

Email: contact@mongoliango.com