Monday, January 2, 2023

МАРКЕТИНГ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

 Го-г орон даяар түгээн дэлгэрүүлэх үүднээс Монголын Го-гийн Холбооноос хэрэгжүүлэх маркетингийн үйл ажиллагааг бүрнээр нь удирдан зохион байгуулах маркетингийн сайн дурын ажилтан сонгон шалгаруулж авна. 

Маркетинг хариуцсан ажилтан нь: 

Холбооны маркетингийн төлөвлөгөөг гаргах

Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулах

Арга хэмжээ зохион байгуулах

Мэдээ мэдэлэл, контент бэлтгэх

Англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Компьютерийн програмууд дээр ажиллах чадвартай 

Маркетингийн чиглэлээр сургууль төгссөн бол давуу талтай

Social сувгууд дээр ажиллах чадвартай

Анхан шатны  танин мэдүүлэх сургалт сурталчилгаа явуулах чадвартай байх


Дээрх нөхцөл шаардлагын дагуу ажиллах хүсэлтэй иргэн нь хүсэлтээ емейлээр эсвэл GOOGLE FORM бөглөж өгнө үү

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMci6wLo0nKpfsjxPmvwevhCRpi0dFutCisIS7TWblKoX1Q/viewform?usp=pp_url


Монголын Го-гийн Холбоо

Email: contact@mongoliango.com