Sunday, December 27, 2020

ЗЭРЭГ ШИНЭЭР ОЛГОВ

 2020 оны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон үр дүнг харгалзан дараах тамирчдад дан кюү олгож байна.