Thursday, December 19, 2019

Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн

2019 оны 12-р сарын 19 өдөр зохиогдсон Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний дүн, тэмцээний дараа рейтинг тооцсон байдал

Монголын Го-гийн Холбоо