Tuesday, November 19, 2019

25 БҮЛЭГ ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛИЙГ Univision ВИДЕО САНД БАЙРШУУЛЛАА

 Univision видео санд Тунгалаг, Оюутбилгүүн, Төгсбилэгт нарын дэмжин тусалсан Го-гийн цуврал хичээлүүд орсон байна. Нийт 25 анги цуврал хичээлийг студид бэлдэж Univision видео санд байршууллаа. Олон өдөр цаг заваа гарган бичлэгэнд орж дэмжин тусалсан нөхөддөө баярлалаа.