Sunday, December 23, 2018

Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 2018

 2018 оны 12-р сарын 23 өдөр зохиогдсон Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний дүн, тэмцээний дараа рейтинг тооцсон байдал

Монголын Го-гийн Холбоо