Sunday, November 13, 2016

Улсын аварга шалгаруулах багийн 3-р тэмцээн өндөрлөв

2016 оны 11- сарын 12 бямба гарагт болсон Улсын аварга шалгаруулах багийн 3-р тэмцээнд нийт 20 тологч оролцож 4 хүнтэй 5 багт сугалаагаар хуваагдан өрсөлдөж дараах байдлаар байр эзэллээ.
1-р байр    Улаан: Р.Тунгалаг С.Нямбаатар Ш.Баяржаргал Б.Халиун
2-р байр    Цагаан: Ц.Сансар Г.Болд Т.Төгөлдөр Б.Батцоож
3-р байр    Ногоон: Ц Золжаргал М.Ууганбат О.Хулан Б.Анир
4-р байр    Шар: А Дэмбэрэлнямбуу Ц.Хатанбаатар Р.Гэрэлмаа Ш.Ичинхорлоо              
5-р байр    Хөх: Ямада Б.Баттулга О.Анударь Б.Этүгэн

Ширээ бүрийн шилдэг тоглогчоор:
1. Тунгалаг 3 (улаан)  2. Нямбаатар 3 (улаан) 3. Баяржаргал 4 (улаан) 4. Анир 4 (ногоон)

 Баг 1 2 3 4 5 Оноо Хожил Нэмэлт Байр
1 Улаан
3 0 3 3 9 12
1
2 Ногоон 0
3 1 1 5 8 1 3
3 Хөх 3 0
0 0 3 5

4 Шар 0 1 3
1 5 7

5 Цагаан 0 1 3 1
5 8 3 2

1-р өрөг                                             
Улаан VS Ногоон
Тунгалаг 1-0 Золжаргал
Нямбаатар 1-0 Ууганбат
Баяржаргал 1-0 Хулан
Халиун 0-1 Анир

Хөх VS Шар 
Ямада 0-1 Дэмбэрэлнямбуу
Баттулга 0-1 Хатанбаатар
Анударь 0- 1 Гэрэлмаа
Этүгэн 1-0 Ичинхорлоо


2-р өрөг
Цагаан VS Улаан 
Сансар 0-1 Тунгалаг
Болд 0-1 Нямбаатар
Төгөлдөр 0-1 Баяржаргал
Батцоож 0-1 Халиун

Ногоон VS Шар
Золжаргал  0-1 Дэмбэрэлнямбуу
Ууганбат 1-0 Хатанбаатар 
Хулан 0-1 Гэрэлмаа
Анир1-0 Ичинхорлоо


3-р өрөг
Хөх VS Цагаан
Ямада 0-1 Сансар
Баттулга 0-1 Болд 
Анударь 0- 1 Төгөлдөр 
Этүгэн 0-1 Батцоож 

Улаан VS Шар
Тунгалаг 1-0 Дэмбэрэлнямбуу
Нямбаатар 1-0 Хатанбаатар 
Баяржаргал 1-0 Гэрэлмаа
Халиун 1-0 Ичинхорлоо


4-р өрөг
Хөх VS Улаан
Ямада 1-0 Тунгалаг 
Баттулга 1-0 Нямбаатар 
Анударь 0- 1 Баяржаргал 
Этүгэн 1-0 Халиун 

Цагаан VS Ногоон
Сансар 1-0 Золжаргал  
Болд 1-0 Ууганбат 
Төгөлдөр 0-1 Хулан 
Батцоож 0-1 Анир

5-р өрөг
Хөх VS Ногоон
Ямада 0-1 Золжаргал  
Баттулга 1-0 Ууганбат 
Анударь 0- 1 Хулан 
Этүгэн 0-1 Анир

Цагаан VS Шар
Сансар 1-0 Дэмбэрэлнямбуу
Болд 1-0 Хатанбаатар 
Төгөлдөр 0-1 Гэрэлмаа
Батцоож 0-1 Ичинхорлоо
Алт авсан баг
хүрэл авсан баг
мөнгө авсан баг