Thursday, May 5, 2016

SIIG-MGA Нөхөрсөг тэмцээний тов гарлаа

Японд төвтэй Олон Улсын Го-гийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг нь  (SIIG-囲碁国際交流の会、Sociedad de Intercambio Internacional de Go жил го хөгжиж байгуу улс оронд зочлон Нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулдаг уламжлалтай юм. Энэ жил Монголын Го-гийн Холбоотой Нөхөрсөг тоглолт хийх хүсэлт гаргасныг хүлээн авч 2016 оны 8-р сарын 9-10 өдрүүдэд Монгол Японы төвд зохион байгуулахаар болоод байна. Уг тэмцээнд Японы улсаас 10кюүгээс 7 дан хүртэл өндөр зэрэгтэй 25 тамирчин ирэх юм. Нийт тамирчдыг (ямарч зэрэгтэй байж болно) уг нөхөрсөг тэмцээнд өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Тэмцээний талаар мэдээллийг цаг тухай бүрд шинэчлэн хүргэх болно.
Монголын Го-гийн ХолбооИспани
Куба