Sunday, December 1, 2013

Го-гийн тухай кино Солонгосын кино "Чулуу"

Танхай залуусын нэг өөрийн амьдралаа шинээр олж авахыг хүсдэг. Амьдрал бол Го-той адил юм хамгийн эхний нүүдлээ зөв хийхийг ухаарч буй тухай киноны трейлэрийг толиуулж байна.