Friday, August 23, 2013

Го-гийн тухай баримтат кино-2

Gogameguru.com сайтаас толилуулж буй уг кино нь PLAY MORE GO төслийн хүрээнд хийгдэж буй хоёр дахь кино юм.