Thursday, June 27, 2013

Азийн танхимын болон тулааны спортын 4-р Их наадмын хуваарь

Эрэгтэй ганцаарчилсан- А.Дэмбэрэлнямбуу
Эрэгтэй баг -Ц.Сансар, Ц.Оюутбилэг, Б.Тэмүүжин
Эмэгтэй баг -Р.Тунгалаг, Р.Гэрэлмаа, О.Дэчмаа\
Хос-/Ц.Сансар Р.Тунгалаг/, /Б.Тэмүүжин М.Ууганбат/