Sunday, June 2, 2013

Японы элчин сайдын нэрэмжит цомын төлөө 10-р тэмцээний дүн

Нийт 7 өрөг тоглосон. Эхэнд бичигдсэн нь хожсон болно.


Өрөг-1
Сансар Баттулга
Оюутбилэг Ууганбат
Тунгалаг Болд
Дэмбэрэлнямбуу Гэрэлмаа
Төгсбилэгт Дэчмаа
Долгорсүрэн Анхбаяр
Хадбаатар Бэхбаатар
Золжаргал Хатанбаатар
Тэмүүжин Баярбаатар
Өрөг-2
Сансар Төгсбилэгт
Оюутбилэг Долгорсүрэн
Тунгалаг Хадбаатар
Дэмбэрэлнямбуу Золжаргал
Тэмүүжин Баттулга
Ууганбат Анхбаяр
Болд Бэхбаатар
Хатанбаатар Гэрэлмаа
Дэчмаа Баярбаатар
Өрөг-3
Сансар Тунгалаг
Оюутбилэг Тэмүүжин
Дэмбэрэлнямбуу Төгсбилэгт
Долгорсүрэн Ууганбат
Хадбаатар Болд
Золжаргал Дэчмаа
Хатанбаатар Анхбаяр
Баттулга Бэхбаатар
Гэрэлмаа Баярбаатар
Өрөг-4
Сансар Дэмбэрэлнямбуу
Оюутбилэг Тунгалаг
Долгорсүрэн Тэмүүжин
Хадбаатар Хатанбаатар
Золжаргал Ууганбат
Болд Төгсбилэгт
Баттулга Гэрэлмаа
Дэчмаа Бэхбаатар
Баярбаатар Анхбаяр
Өрөг-5
Оюутбилэг Сансар
Дэмбэрэлнямбуу Хадбаатар
Золжаргал Долгорсүрэн
Тунгалаг Дэчмаа
Тэмүүжин Болд
Баттулга Хатанбаатар
Төгсбилэгт Гэрэлмаа
Ууганбат Баярбаатар
Бэхбаатар Анхбаяр
Өрөг-6
Оюутбилэг Дэмбэрэлнямбуу
Сансар Золжаргал
Тунгалаг Тэмүүжин
Долгорсүрэн Хадбаатар
Төгсбилэгт Баттулга
Ууганбат Дэчмаа
Болд Хатанбаатар
Бэхбаатар Баярбаатар
Гэрэлмаа Анхбаяр
Өрөг-7
Оюутбилэг Золжаргал
Долгорсүрэн Сансар
Тунгалаг Дэмбэрэлнямбуу
Төгсбилэгт Тэмүүжин
Хадбаатар Ууганбат
Баттулга Болд
Гэрэлмаа Бэхбаатар
Хатанбаатар Баярбаатар
Дэчмаа Анхбаяр