Sunday, April 28, 2013

Тэмцээнийг зохион байгуулах Хамтарсан комисст урьж байна.

Японы элчин сайдын нэрэмжит 10 дахь удаагийн тэмцээний зохион байгуулах хамтарсан комисст оролцох хүмүүс нэрсээ өгнө үү . Уг тэмцээн 5-р сарын 25-26 өдрийн хагас бүтэн сайнд зохиогдоно. 

Хамтарсан комисын үүрэг:
Тэмцээнийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах
Тэмцээнийг шүүн явуулах
Тэмцээний тайлан бэлдэх