Saturday, March 30, 2013

Өсвөрийн Го-гийн Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн -2013

Өсвөрийн Го-чдын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн Чех улсын Прага хотод 2013 оны 8-р сарын 13-19 өдрүүдэд болох гэж байна. 12 нас хүртэлх, 16 нас хүртэлх хоёр ангиллаар явагдах юм. 


12 хүртэлх насанд Европоос
Valerii Krushelnytskyi 1d, Ukraine
Valerij Kulishov 2k, Russia
Denis Dobranis 3k, Romania


16 хүртэлх насанд Европоос

Stepan Popov 3d, Russia
Silvestru State 1d, Romania
Oleksandr Yeroshkin 1d, Ukraine

Зохион байгуулагч Чехийн Го-гийн Холбоо