Monday, April 1, 2024

ТАМИРЧДЫН БҮРТГЭЛ


Эрхэм хүндэт тамирчид аа
Журамд заасны дагуу тамирчдын мэдээллийн сан үүсгэх, цаашид болох дотоод гадаадын уралдаад тэмцээнд ашиглах, Олон Улсын Гогийн Холбоо болон дотоод гадаадын бусад харьяалагдах дээд байгууллагад өгөх тайлант мэдээг үнэн бодитоор бэлтгэх зорилгоор тамирчдын албан ёсны бүртгэл хийж эхэллээ.
Монголын Гогийн Холбооны тамирчдын бүртгэлд ёс зүйтэй, хариуцлагатай, Олон улсын Гогийн Холбоо болон бусад олон улсын байгууллагын хууль журам, дотоодын хууль, харьялагдах дээд байгууллагын журам, Допингийн эсрэг хууль журам, Монголын Гогийн Холбооны дотоод журмыг хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрсөн, го тоглох тодорхой чадамжтай нийт тамирчдыг хамруулж бүртгэлийг Холбооны байранд 4-р сарыг дуустал хийнэ.
Бүртгэлийг ажлыг өдрүүдэд 15:00--19:00 цаг хүртэл (утас чатаар холбогдож цаг тохирч ирэх)
Утас: 88834274