Monday, January 1, 2024

Hangzhou 2022 Азийн наадам


"Hangzhou 2022 Азийн наадам"- Монголын Гогийн Холбоо эрэгтэй ганцаарчилсан, эрэгтэй баг, эмэгтэй багийн төрлүүдээр мэдүүлэг өгсөн ч эрэгтэй ганцаарчилсан төрөлд тухайн тамирчнаас шалгаалан оролцоогүйн улмаас зөвхөн багийн төрлүүдээр оролцлоо.

ЭРЭГТЭЙ БАГ: 

Б.Баттулга, Г.Болд, Г.Баяржаргал, Н.Оюунбаатар, Г. Алтанзул 

1 хожил 5 хожигдолтойгоор 9-р байр


Хангжоу 2022 Азийн наадмын эрэгтэйчүүдийн багийн төрөлд эхний өрөгт Chan Nai San, Chan Chi Hin, Ho Kwai Cheng, Woo Chun Yin, Chan Ka Ho нарын бүрэлдэхүүнтэй Хонгконгийн багтай таарч хожигдлоо.

Chan Nai San 1-0 Sh.Bayarjargal
Chan Chi Hin 1-0 B.Battulga
Ho Kwai Cheng 1-0 G.Altanzul
Woo Chun Yin 1-0 N.Oyunbaatar
Chan Ka Ho 1-0 G.Bold
_________________________________
Хангжоу 2022 Азийн наадмын эрэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 2-р өрөгт Lai Jyunfu, Lin Chunyen, Wang Yuanjyun, Hsu Chiayuan, Hsu Chingen нарын бүрэлдэхүүнтэй Тайванийн багтай таарч хожигдлоо.
Lai Jyunfu 1-0 Sh.Bayarjargal
Lin Chunyen 1-0 B.Battulga
Wang Yuanjyun 1-0 G.Altanzul
Hsu Chiayuan 1-0 N.Oyunbaatar
Hsu Chingen 1-0 G.Bold
_________________________________
Хангжоу 2022 Азийн наадмын эрэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 3-р өрөгт Ho Fei Yang, Kwa Jie Hui, Kang Zhanbin, Tab Jia Cheng, Xi Yue нарын бүрэлдэхүүнтэй Сингапурын багтай таарч хожигдлоо.
Ho Fei Yang 1-0 Sh.Bayarjargal
Kwa Jie Hui 1-0 B.Battulga
Kang Zhanbin 1-0 G.Altanzul
Tan Jia Cheng 1-0 N.Oyunbaatar
Xi Yue 1-0 G.Bold
_________________________________
4-р өрөгт гоц мөргөв
_________________________________
Хангжоу 2022 Азийн наадмын эрэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 5-р өрөгт T.Vorawat, S.Pongsakarn, K.Wichrich, J.Krit, S.Pariwat нарын бүрэлдэхүүнтэй Тайландын багтай таарч тоглон хожигдлоо.
_________________________________
6-р өрөгт Chee Weng, Owen.L, Lee Shou, Lee Xuan, Chang Fu Kang нарын бүрэлдэхүүнтэй Малайзын багтай оноолт таарч тоглон хожигдлоо.
_________________________________


ЭМЭГТЭЙ БАГ:
О.Дэчмаа, Г.Номин-Эрдэнэ, Г.Шинэтуяа
0 хожил 5 хожигдолтой 8-р байр

Хангжоу 2022 Азийн наадмын эмэгтэйчүүдийн багийн төрөлд эхний өрөгт Wang Yubi, Wu Yiming, Yu Zhiying нарын бүрэлдэхүүнтэй БНХАУ-ын багтай оноолт таарч хожигдлоо.
Wang Yubi 1- 0 G.Nomin-erdene
Wu Yiming 1-0 G.Shinetuya
Yu Zhiying 1-0 O.Dechmaa
_________________________________
Хангжоу 2022 Азийн наадмын эмэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 2-р өрөгт Sornarra Pingada, Bhornavalai Waranphat, Tanpisuth Weerin нарын бүрэлдэхүүнтэй Тайландын багтай оноолт таарч хожигдлоо.
Bhornavalai Waranphat 1- 0 G.Nomin-erdene
Sornarra Pingada 1-0 G.Shinetuya
Tanpisuth Weerin 1-0 O.Dechmaa
_________________________________

Хангжоу 2022 Азийн наадмын эмэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 3-р өрөгт Chang Xin, Yong Qing, Tan Yan Ying нарын бүрэлдэхүүнтэй Малайзын багтай оноолт таарч хожигдлоо.
Yong Qing 1- 0 G.Nomin-erdene
Chang Xin 1-0 G.Shinetuya
Tan Yan Ying 1-0 O.Dechmaa
_________________________________

Хангжоу 2022 Азийн наадмын эмэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 4-р өрөгт Yang Tzuhsan, Missingham Joanne Jiajia, Li Chiahsing нарын бүрэлдэхүүнтэй Тайванийн багтай оноолт таарч хожигдлоо.
Missingham Joanne Jiajia 1- 0 G.Nomin-erdene
Yang Tzuhsan 1-0 G.Shinetuya
Li Chiahsing 1-0 O.Dechmaa
_________________________________
Хангжоу 2022 Азийн наадмын эмэгтэйчүүдийн багийн төрөлд 5-р өрөг буюу сүүлийн өрөгт Kan Ying, Liu Yuxin, Lee Lok Yi нарын бүрэлдэхүүнтэй Хонгконгийн багтай оноолт таарч тоглон хожигдлоо.
Liu Yuxin 1- 0 G.Nomin-erdene
Kan Ying 1-0 G.Shinetuya
Lee Lok Yi 1-0 O.Dechmaa