Thursday, September 7, 2023

ЛАТИН АМЕРИКИЙН 5-Р ГО КОНГРЕСС


Латин Америкийн 5-р Го Конгресс 2023 оны 10-р сарын 12-16 өдрүүдэд Домикан улсад болно. Карибийн тэнгисийн эрэг дээрх Punta Cana хотод болох уг тэмцээнд Feng Yun 9P, Stephanie Yin 1p зэрэг мэргэжлийн тамирчид очиж зэрэг тоглолт хийх, го-гийн лекц семинар зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулах юм байна.