Sunday, August 21, 2022

МОНГОЛ-БНСУ НӨХӨРСӨГ ТОГЛОЛТ БОЛЛОО

Салхит Талын наадам арга хэмжээгээр БНСУлсаа сонирхогч 52 тоглогч, Cho HunHyun тэргүүтэй мэргэжлийн 3 тоглогч, Азийн Го-гийн Холбооны ЕНБД  Kim Hyanghee, Солонгосын Го-гийн Холбооны тэргүүн зэрэг олон зочид оролцож Монголын 20 гаруй тоглогч нартай нөхөрсөг тоглолт хийж туршлага солилцлоо. 

Нөхөрсөг тоглолт уг арга  хэмжээг ивээн тэтгэсэн Хүннү Тур аяллын кемпд амжилттай болж өнгөрлөө. 

Нөхөрсөг тоглолтыг зохион байгуулсан Монгол дахь Бизнес эрхлэгчдийн нийгэмлэгт талархал ирлэрхийлж байна. 

Монголын Го-гийн Холбоо