Friday, July 1, 2022

Латин Америкийн 4-р Го конгресс


2022 оны 10-р сарын 7-11 өдрүүдэд Аргентин улсын Buenos Aires хотод зохиогдох юм. Уг тэмцээнд манай холбооны тамирчдаас оролцох боломжтой юм.

Мандатны төлбөр:

8-р сарын 15 өмнө 35 доллар

8-р сарын 15 хойш 40 доллар

 

Байр, буудал:

15 ам.доллараас-87 ам.доллар буюу түүнээс дээш

Бүртгэлийн хугацаа: 7-р сарын 1 эхлэнэ. Дуусах хугацаа тодорхойгүй

Дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү

https://www.go.org.ar/latino2022/en/inscripcion