Monday, October 7, 2019

9*9 хөлөг дээр болох Онлайн туршилтын тэмцээнд урьж байна

 ТЭМЦЭЭН-ОНЛАЙН

9*9 хөлөг дээр болох Онлайн туршилтын тэмцээнд урьж байна. Хэрэв боломжтой бол цаашид олон сонирхолтой тэмцээнүүд явагдах болно. Туршилтын тэмцээнд өргөнөөр оролцож санал бодлоо нэмэрлээрэй.
  1. 10-р сарын 12 бямба гарагт 11 цагаас
  2. Үндсэн цаг 5 минут , бёо-ёми 30сх1, Коми 5.5 (цаанаас тохируулна)
  3. Швейцарь системээр 5 орчим (тоглогчийн тооноос хамаарч цаанаас тохируулна) өрөг тоглоно.
  4. чулуу тавихгүй
  5. тус сайтын бүх зэрэг данг зөвшөөрнө
  6. https://online-go.com/sign-in#/play сайтад бүртгүүлнэ
  7. https://online-go.com/groups хэсгээс MONGOLIA хайж олоод гишүүн болно
  8. https://online-go.com/tournaments хэсгээс холбооны лого бүхий MGA -Test Game 9*9 тэмцээнийг сонгож Join this tournament нэвтэрнэ
  9. Амжилт хүсье