Monday, September 4, 2017

Зэрэг олгох тухай:


Доод Лигийн тэмцээнд оролцсон үр дүн, ур чадварыг харгалзан үзэж дараах хүмүүст зэрэг олгож байна.

Төгсжаргалан 11к
Оюунбат 11к
Төгсжаргал 12к
Азжаргал 14к
Энгүүн 14к

Монголын Го-гийн Холбоо