Thursday, August 24, 2017

Улсын аварга шалгаруулах Хос тоглолтын 4-р тэмцээний удирдамж
УДИРДАМЖ

2017 оны Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Олон Улсын Хос тоглолтын Холбоо, Монголын Го-гийн холбооны журмын дагуу зохион байгуулна.

Оролцогчдыг бүртгэсэний дараа эрэгтэй ба эмэгтэй тоглогчдыг дан, кюүгийн дарааллаар тус тусад нь жагсаана. Дан кюүгийн хувьд ижил байвал рейтинг баримтлана. Рейтинг ижил байвал Хамгийн сүүлийн тэмцээнд хэн өндөр амжилт үзүүлснийг урд нь жагсаана. Жагсаалт гарсны дараа аль цөөхөн талтай тэнцэх тооны тоглогчийг нөгөө талаас аван сугалуулна. Сугалаанд оролцоогүй үлдсэн тоглогчид мөн сугалаагаар хүйс харгалзахгүй хос болж оролцоно.
Хамтран тоглогчдын сугалаа явагдсаны дараа тухайн хосуудын оноог журмын дагуу үнэлж гарган уг тэмцээнд уг оноог баримтлан чулуу тавьж тоглоно.


2017 оны 08-р сарын  26-ны  бямба гарагийн 09:30 цагаас Биеийн Тамир Спортын газрын хурлын танхимд болно.
  • Хугацаа:
2017 оны  08-р сарын   26(бямба)
09:30-Нээлт, Оноолт, техникийн зөвлөгөөн
10:00-11:15 1-р өрөг
11:15-12:30 2-р өрөг
12:30-13:30 Цайны цаг
13:30-14:45 3-р өрөг
14:45-16:00 4-р өрөг
16:15-17:30 5-р өрөг
17:30-хаалт

  • 30 минут 1*30сек бёо-ёми

Макмахон системээр 5 өрөг тоглоно. Доорхи коми ба чулуу тооцох журмыг баримтална. Бүх хосууд 0 макмахон оноотой эхэлнэ.


Онооны зааварчилгаа:

Чулуу тавих тухай
Тоглогчдын зэргийн зөрүүг онооны аргачлалаар тооцож тухайн хосын оноог гарган доорхи хүснэгтийн дагуу чулуу тавих болон коми авах эсэхийг тогтооно. Чулуу тавих тохиолдолд чулууны тоо есөөс хэтрэхгүй байна.

Тоглогчийн оноог тогтоох


ЗэрэгОноо
7d7
6d6
5d5
4d4
3d3
2d2
1d1
1k0
2k-1
3k-2
4k-3
5k-4
6k-5
7k-6
8k-7
9k-8
10k-9
11k-10
12k-11
13k-12
14k-13
15k-14Хосын оноог тогтоох
Дээрх аргачлалаар тоглогч нэг бүрийн оноог тогтоосны дараа хоёр тоглогчийн онооны арифметик дундажийг гаргаж тухайн хосын оноог тогтооно. Жишээлбэл:

Тоглогч
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
А
5D
5
2D
2
1D
1
В
1D
1
5K
-4
8k
-7
Хосын оноо

3

-1

-3

Чулууг тооцох
Онооны зөрөө
Чулуу
Коми
0.0
0
6
0.5
0
0
1.0
0
-6
1.5
2
0
2.0
2
-6
2.5
3
0
3.0
3
-6
3.5
4
0
4.0
4
-6
4.5
5
0
5.0
5
-6
5.5
6
0
6.0
6
-6
6.5
7
0
7.0
7
-6
7.5
8
0
8.0
8
-6
8.5
9
0
9.0
9
-6

Оноо тэнцвэл цагаан хожно
Коми (6) хар коми өгнө
Коми (-6) цагаан коми өгнө