Tuesday, June 27, 2017

Дээд Лиг 2017 эхний хагасын дүн, рейтингийн өөрчлөлт

Дээд Лигийн 2017оны эхний хагаст 11 тамирчин тодорхой хэмжээний тоглолтууд хийж дүнгээ гаргалаа. Мөн тухайн тамирчны тоглолт бүрт рейтинг тооцож шинэчлэв.

1. Сансар  8.08 оноо
2. Оюутбилэг  5.07 оноо
3. Тунгалаг  5.05 оноо
4. Ямада 4.06 оноо
5. Золжаргал 2.05
6. Оюунболд 1.06
7. Долгорсүрэн 1.04
8. Кикүчи 1.03
9. Төгсбилэгт 1.02
10. Хатанбаатар 0.05
11. Баттулга 0.05

Рейтингийн өөрчлөлт

Сансар  +24.5=2046
Оюутбилэг  -2.6=1960
Тунгалаг  +33.2=1896
Ямада +44.8=1722
Золжаргал -1.4=1748
Оюунболд -26=1704
Долгорсүрэн  -12.2=1807
Кикүчи -10.6=1746
Төгсбилэгт +2=1830
Хатанбаатар -28.4=1688
Баттулга -31.4=1686