Sunday, April 30, 2017

13*13 Сонирхогчийн Го-гийн Дэлхийн аварга шалгаруулах 3-р тэмцээн

Pandanet-igs.com сайтад бүртгэлтэй бол ЭНД дарж тэмцээнд бүртгүүлнэ үү!

Бүртгэлгүй бол ЭНД дарж Pandanet-igs.com бүртгүүлсний дараа ЭНД дарж тэмцээнд бүртгүүлнэ үү!Тэмцээнд оролцох үндсэн 3 ангилал байгаа
-Үндсэн ангилал (ямар ч зэрэгтэй болон зэрэг нь баталгаажаагүй байсан ч орж болно)
-А ангилал (2к-2d батлагдсан зэрэгтэй)
-B ангилал (3k- ба түүнээс доош бүх батлагдсан зэрэгтэй хүмүүс)

Зэргээ батлуулахын тулд 5-р сарын 22 өмнө 19*19 хөлөг дээр хамгийн багадаа 20 удаа тоглоно. Хэрэв таны зэрэгний ард асуултын тэмдэг гарсан бол баталгаажаагүй гэсэн үг болно. Үндсэн ангилалд орох хүмүүст 0,5 коми тооцох учраас зэрэг нь баталгаажаагүй байсан ч болно. Хэрэв 3 дангаас дээш зэрэгтэй бол автоматаар Үндсэн ангилалд орно. Тоглогчийн зэргийг 5-р сарын 22 байдлаар тогтоож тэмцээнд оруулна
Тоглоомын дүрэм:
Талдаа 1 минут, канад дүрмээр 15 минутад багтааж 25 нүүх эрхтэй. Комиг дор дурдсан байдлаар зэргийн зөрөөгөөр тооцно. Зэргийн зөрөө 5.5 илүү бол 26.5 коми тооцно.Үндсэн өрөгт хамгийн багадаа 6 удаа тоглолт хийх ёстой. Нэг хүнтэй нэг удаа л тоглоно. Дараах байдлаар оноо тооцно. 
1. Оноо=ялалтын тоо/нийт тоглосон тоо+ялалтын тоо*0.02
2. Оноо тэнцвэл олон ялалттай нь
3. Оноо болон ялалт тэнцвэл илүү SOS оноотой нь
4. Дээрх бүгд тэнцвэл  тэнцсэнд тооцно

Үндсэн өргийн талаарх дэлгэрэнгүй  мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү!


Финалын өрөг
Зохион байгуулагчаас оноолтыг гаргаж хасагдах журмаар тоглож ялалтыг тодруулна. Финалын тоглолтыг японы цагаар зарлаж явуулах тул анхаарна уу! Финалын өргийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү!


Тоглолтын хуваарь
Бусад:
Бүх тоглолт Pandanet-igs.com сайтаар явагдах тул програмыг ЭНДЭЭС татаж авна уу
Тоглолтын тухайн тэмцээн албан ёсны өрөөд тоглох ёстойг анхаарна уу
Шаардлагатай бол зөвхөн англи хэл хэрэглэж харьцана уу
Зөвхөн өөрөө шударгаар тоглоно уу
Зөвхөн гэрээсээ тоглоно уу
Тоглолт эхлэх болон дуусах үед мэндчилгээ, найрсаг үг хэллэг хэрэглэнэ үү
Тоглолтод илт ялагдаж байвал бууж өгөх товчийг дарна уу
Нөгөө талаа бууж өгөхийг шаардаж болохгүй. Шагнал