Sunday, January 1, 2017

2017 оны тэмцээний хуваарь

 1. Чансаа тогтоох 2017 оны Хаврын тэмцээн (Дунд Лиг) 3-р сар
 2. Чансаа тогтоох 2017 оны Хаврын тэмцээн (Доод Лиг) 3-р сар
 3. Улсын аварга шалгаруулах Багийн 4-р тэмцээн 5-р сар
 4. "ГоКали" клубын Анхдугаар тэмцээн 5-р сар
 5. Чансаа тогтоох 2017 оны Зуны тэмцээн (Дунд Лиг) 6-р сар
 6. Чансаа тогтоох 2017 оны Зуны тэмцээн (Доод Лиг) 6-р сар
 7. "EurAsia" Солонгос Бизнес эрхлэгчдийн нийгэмлэгийн 6-р тэмцээн 6-р сар
 8. Дэлхийн аварга шалгаруулах 38-р тэмцээн Хятад 6-р сар
 9. Дээд Лиг 2017 оны эхний хагас
 10. Европын аварга шалгаруулах 61-р нээлттэй тэмцээн Герман 7-р сар
 11. Улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээн 8-р сар
 12. 13*13 Аварга шалгаруулах 3-р тэмцээн 8-р сар
 13. Холбооны Цомын төлөө тэмцээн 9-р сар
 14. Солонгосын Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэмцээн Солонгос 9-р сар
 15. Чансаа тогтоох 2017 оны Намрын тэмцээн(Дунд Лиг)  9-р сар
 16. Чансаа тогтоох 2017 оны Намрын тэмцээн(Доод Лиг)  9-р сар
 17. Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээн 10-р сар
 18. Олон улсын хот хоорондын тэмцээн Хятад 10-р сар
 19. Япон Элчин сайдын Цомын төлөө 14-р тэмцээн 11-р сар
 20. Чансаа тогтоох 2017 оны Өвлийн тэмцээн (Дунд Лиг) 12-р сар
 21. Чансаа тогтоох 2017 оны Өвлийн тэмцээн (Доод Лиг) 12-р сар
 22. Хос тоглолтын Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн  Япон 12-р сар
 23. Дээд Лиг 2017 оны сүүлийн хагас
 24. Зүүнхараа өртөөний нэрэмжит 3-р тэмцээн