Wednesday, September 28, 2016

Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний журамд нэмэлт орлоо

2016 оны Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Олон Улсын Хос тоглолтын Холбооноос зөвлөсөн журмын дагуу 11-р сард хийхээр болж байна. Өмнөх тэмцээнүүдтэй ихэнх зүйл нь адил ч хосууд чулуу тавьж хүч тэнцүүлэх журам нэмэгдэж байгаа болно. 
Чулуу тавих тухай
Тоглогчдын зэргийн зөрүүг онооны аргачлалаар тооцож тухайн хосын оноог гарган доорхи хүснэгтийн дагуу чулуу тавих болон коми авах эсэхийг тогтооно. Чулуу тавих тохиолдолд чулууны тоо есөөс хэтрэхгүй байна. 
  • Тоглогчийн оноог тогтоох

Зэрэг
Оноо
7D
7
6D
6
5D
5
4D
4
3D
3
2D
2
1D
1
1K
0
2K
-1
3K
-2
4K
-3
5K
-4
6K
-5
7K
-6
8K
-7
9K
-8
10k
-9
  • Хосын оноог тогтоох
Дээрх аргачлалаар тоглогч нэг бүрийн оноог тогтоосны дараа хоёр тоглогчийн онооны арифметик дундажийг гаргаж тухайн хосын оноог тогтооно. Жишээлбэл:

Тоглогч
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
А
5D
5
2D
2
1D
1
В
1D
1
5K
-4
8k
-7
Хосын оноо

3

-1

-3

  • Чулууг тооцох
Онооны зөрөө
Чулуу
Коми
0.0
0
6
0.5
0
0
1.0
0
-6
1.5
2
0
2.0
2
-6
2.5
3
0
3.0
3
-6
3.5
4
0
4.0
4
-6
4.5
5
0
5.0
5
-6
5.5
6
0
6.0
6
-6
6.5
7
0
7.0
7
-6
7.5
8
0
8.0
8
-6
8.5
9
0
9.0
9
-6

Оноо тэнцвэл цагаан хожно
Коми (6) хар коми өгнө
Коми (-6) цагаан коми өгнө