Friday, May 3, 2013

Го-гийн сервер монгол хэл дээр болно

Олон улсын Го-гийн интернэт сервер болох PANDА Internet Go Server-ийг монгол хэл дээр болгох ажил эхлээд байна. Уг сервер монгол хэл дээр болсноор шинээр суралцагчид болон нийт тоглогчид эх хэл дээрээ байгаа Го-гийн серверээр дамжуулан бусад орны тоглогчидтой тоглох, тэмцээнд оролцох, хичээл үзэх таатай боломж нээгдэж байгаа юм. Цаашид уг серверээр дамжуулан бусад улсын баг, тамирчидтай нөхөрсөг тоглолт хийх, тэмцээн зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.